‘Gele kaart’ tegen oprichting Europees Openbaar Ministerie - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

‘Gele kaart’ tegen oprichting Europees Openbaar Ministerie

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op woensdag 30 oktober 2013.

Het initiatief van de Tweede Kamer om bezwaar aan te tekenen tegen het voorstel van de Europese Commissie i om een Europees Openbaar Ministerie i te vormen heeft geleid tot een ‘gele kaart’. Dat wil zeggen dat de Commissie het voorstel nu moet heroverwegen.

Een groot aantal nationale parlementen heeft het initiatief van de Tweede Kamer gesteund om bezwaar aan te tekenen tegen het voorstel van de Europese Commissie. De gele kaart houdt in dit geval in dat tenminste één-vierde van de nationale parlementen in de EU een negatief oordeel aan de Commissie heeft gestuurd. In de regel is deze drempel een derde. Als het echter gaat om voorstellen op het terrein van strafrecht of politie - waarvan hier sprake is - geldt de drempel een kwart van de parlementen. Omdat elk land twee stemmen heeft betekent dit dat 56 stemmen in totaal. Dan zijn in dit geval 14 stemmen voldoende voor een gele kaart.

Behandelvoorbehoud

In de Tweede Kamer wordt het voorstel ook onderworpen aan een behandelvoorbehoud. Dat wil zeggen dat het kabinet op dit onderwerp geen stappen kan zetten in het overleg met de andere EU-lidstaten zonder dat daarover afspraken zijn gemaakt met de Tweede Kamer. Op 13 november komt het onderwerp aan de orde in een overleg met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Nationaal niveau

Uiteindelijk hebben 19 Kamers van nationale parlementen uit Nederland, Cyprus, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Malta, Roemenië, Slovenië, Tsjechië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk een bezwaar bij de Europese Commissie ingediend. De parlementen vinden dat ze hun justitiezaken beter op nationaal niveau kunnen regelen.