VVD tegen ‘Rijksschoonmaakbedrijf’

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op maandag 11 november 2013, 3:01.

De VVD verzet zich fel tegen plannen om een Rijksschoonmaakbedrijf op te richten. Het plan is absurd duur en contraproductief. We gooien een bom op de een bedrijfstak die de afgelopen jaren alles heeft gedaan om de arbeidssituatie te verbeteren. Er zijn convenanten om een ‘race to the bottom’ te voorkomen, via cao’s is geregeld dat mensen meeverhuizen als het schoonmaakcontract verhuist en de lonen liggen ruim boven het minimumloon.

We hebben minister Blok gevraagd de kabinetsplannen opnieuw te bestuderen. De VVD wil ook nadenken over het goed benutten van de laagste loonschalen binnen de overheid. Want in het regeerakkoord is afgesproken dat mensen aan de onderkant van het loongebouw ‘gewoon weer’ in vaste dienst moeten komen. Dat kan bij de overheid zijn, maar ook bij bedrijven en instellingen. Het kabinet heeft een het plan voor een ambtelijk schoonmaakbedrijf voorgesteld en is bereid om bovenop de bestaande contracten € 20 miljoen per jaar uit te geven om 1900 schoonmakers in dienst te nemen. Dit is dus € 10 000 per arbeidsplaats. Extra!

Voor een kleine overheid moet je staan en ook uitvoeren. Als het kabinet meer ambtenaren in lage loonschalen wil hebben, betekent dat uiteindelijk minder ambtenaren in hoge loonschalen.