Niet te uitbundig met Kamervragen

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op dinsdag 19 november 2013, 3:01.

DEN HAAG (ANP) - Kamerleden mogen best wat kieskeuriger zijn als het gaat om het stellen van vragen aan ministers en het voorstellen van wijzigingen in en aanpassingen van wetsvoorstellen. Dat vindt Roald van der Linde van de VVD.

Hij noemde het dinsdagavond tijdens de begrotingsbehandeling Rijksdienst ‘een oproep’ aan zijn collega’s: ,,Als we ons vrijwillig beperken in aantal, dan verkleinen we de regeldruk en neemt de Tweede Kamer de ambitie van een kleinere overheid serieus.”

,,Te vaak vragen Kamerleden aan ambtenaren om onder grote tijdsdruk amendementen op te stellen om ze vervolgens weer in te trekken”, aldus het Kamerlid. ,,Er is een forse toename te zien van de vragenstroom vanuit de Kamer richting de ministers. Onze wetgevende en controlerende taken staan niet ter discussie. Laten we echter zorgvuldig omgaan met het instrumentarium dat ons ter beschikking staat. Moties en schriftelijke vragen verliezen anders sterk aan invloed.”

(c) ANP 2013 alle rechten voorbehouden