Blijven werken aan mensenrechten

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op dinsdag 10 december 2013, 14:06.

Het belang van mensenrechten is onomstreden. Deze zwaarbevochten rechten maken onlosmakelijk deel uit van onze democratische rechtsstaat. Wel moet de Nederlandse hoge standaard van mensenrechtenbescherming steeds opnieuw worden waargemaakt. Dat vergt voortdurend onderhoud. Daarom presenteer ik namens het kabinet een Nationaal Actieplan Mensenrechten, waarmee we deze rechten verbeteren en blijven beschermen.

Ons land staat op een hoog niveau van mensenrechtenbescherming. Nederland kent een uitgebreide en professionele infrastructuur van regels, voorzieningen, instellingen en verantwoordingsprocedures. Zij dragen bij aan een cultuur waarin mensenrechten worden beschermd en bevorderd. Dat zorgt ervoor dat mensen graag in Nederland wonen, de samenleving vitaal is, bedrijven zich hier graag vestigen en de overheid kan functioneren zoals het in een democratische rechtsstaat betaamt. Alertheid blijft echter altijd geboden. Dit plan helpt daarbij.

Zo richt het plan zich onder meer op de aanpak van tal van vormen van discriminatie (of dit nu in het openbaar, bij het uitgaan of op de arbeidsmarkt plaatsvindt) en legt de nadruk op de bescherming van privacy en persoonsgegevens en het waarborgen van lichamelijke integriteit en persoonlijke vrijheid.

Daarnaast nemen we maatregelen om kindermishandeling en ouderenmishandeling te signaleren en te stoppen, huwelijksdwang aan te pakken en bestrijden we mensenhandel en seksuele uitbuiting. Ook beschermen we sociaal-economische rechten op het terrein van onderwijs (aanpak pesten op scholen en achterstandenbeleid), arbeid (het tegengaan van arbeidsuitbuiting in bijvoorbeeld de huishouding, de land- en tuinbouw en de horeca) en cultuur. Allemaal zaken die ogenschijnlijk vanzelfsprekend zijn, maar die onze aandacht blijven vragen.