Oud-CPN-senator Kees IJmkers overleden

woensdag 15 januari 2014, 8:39

DEN HAAG (PDC i) - Jongstleden maandag is op 89-jarige leeftijd Kees IJmkers overleden. Hij was tussen 1966 en 1987 Eerste Kamerlid voor de CPN i en tevens fractievoorzitter.

De heer IJmkers was van huis uit metaalbewerker en in de naoorlogse jaren een vooraanstaande communist in Den Haag. Hij was districts- en partijbestuurder van de CPN. Verder zat hij in Provinciale Staten van Zuid-Holland en lange tijd in de Haagse gemeenteraad.

In de Eerste Kamer gold hij als een authentieke afgevaardigde, die een gedegen inbreng leverde in debatten op uiteenlopende terreinen. 

Bron: biografisch archief PDC