COM(2014)31 - Wijziging verordening (EU) nr. 1370/2013 over maatregelen tot vaststelling van steun en restituties ikv de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

COM(2014)31 EUe - Verordening
Wijziging verordening (EU) nr. 1370/2013 over maatregelen tot vaststelling van steun en restituties ikv de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Verordening i is opgesteld door het Directoraat-generaal Landbouw (AGRI) i van de Europese Commissie en op 30 januari 2014 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1370/2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1370/2013 determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2014)31 NLEN
Extra COM-nummers COM(2014)31
Procedurenummer i 2014/0013(NLE)
Celex-nummer i 52014PC0031

2.

Key dates

Document 30-01-2014
Online publicatie 30-01-2014
Besluit 11-04-2016; Verordening 2016/795
Bekendmaking in Publicatieblad i 24-05-2016; PB L 135 p. 115-119

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.