COM(2014)39 - Standpunt EU bij wijziging in overeenkomst inzake de handel in landbouwproducten met Zwitserland en Liechtenstein - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

COM(2014)39 EUe
Standpunt EU bij wijziging in overeenkomst inzake de handel in landbouwproducten met Zwitserland en Liechtenstein

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit Besluit i is opgesteld door het Directoraat-generaal Landbouw (AGRI) i van de Europese Commissie en op 30 januari 2014 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

BIJLAGE ONTWERP BESLUIT Nr. 3/2014 VAN HET GEMENGD LANDBOUWCOMITE van ... inzake de wijziging van de Aanvullende Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein houdende uitbreiding tot het Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten bij het Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het door de Europese Unie in te nemen standpunt in het bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten opgericht Gemengd Landbouwcomité met betrekking tot de wijziging van de bijlage bij de Aanvullende Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein

officiële Engelstalige titel

ANNEX DRAFT DECISION No 3/2014 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE of ... concerning amendment of the Additional Agreement between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein extending to the Principality of Liechtenstein the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Joint Committee on Agriculture set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, as regards amendment of the Annex to the Additional Agreement between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2014)39 NLEN
Extra COM-nummers COM(2014)39
Procedurenummer i 2014/0016(NLE)
Celex-nummer i 52014PC0039

2.

Key dates

Document 30-01-2014
Online publicatie 30-01-2014
Besluit 11-03-2014; Besluit 2014/144
Bekendmaking in Publicatieblad i 17-03-2014; PB L 78 p. 4-5

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.