Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (RFCS)

Dit Europese fonds ondersteunt onderzoeksprojecten in de sectoren kolen en staal. Het gaat hierbij onder meer om ondersteuning voor productieprocessen, gebruik van hulpbronnen, veiligheid op het werk, milieubescherming en het terugdringen van CO2 i-emissies.

Het RFCS vergoedt tot zestig procent van de kosten voor onderzoeksprojecten, tot vijftig procent voor pilot- en demonstratieprojecten en tot honderd procent voor begeleidende maatregelen. Het fonds wordt beheerd door de Europese Commissie i.

Subsidie wordt alleen uitgekeerd aan deelnemers uit EU-landen i, maar deelname aan door het RFCS gefinancierde projecten staat ook open voor instituten en bedrijven van buiten de EU.

Meer informatie