Tweede Kamer laat Verdrag van Lissabon evalueren - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 29 februari 2020
kalender
vrijdag 28 maart 2014, 8:55

DEN HAAG (PDCái) - De Tweede Kamer stemt dinsdag over een voorstel van het presidiumái om een externe evaluatie te laten uitvoeren naar het Verdrag van Lissabonái. Daarmee moet worden nagegaan wat de betekenis is geweest van de nieuwe (parlementaire) instrumenten die dat Verdrag heeft opgeleverd.

Door 'Lissabon' is de positie van de nationale parlementen versterkt, met name waar het gaat om subsidiariteitái. Verder heeft het Nederlandse parlement het  behandelvoorbehoudái ge´ntroduceerd en worden er soms rapporteurs benoemd voor Europese onderwerpen.

Uit het evaluatieonderzoek moet naar voren komen hoe de nieuwe instrumenten in de praktijk werken, zowel in ons land als in andere lidstaten. Daaruit kunnen door het Nederlandse parlement dan lessen worden getrokken.

Bron: kamerstuk 33.901