Vragen aan minister Blok over de Margrietstraat

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op donderdag 24 april 2014, 3:17.

De Margrietstraat in Rotterdam is door de politie afgzet. Tijdens de sloop van een school in de straat is de fundering zijn huur- en koopwoningen in de straat instabiel geworden. De woningen zijn onveilig geworden en directe maatregelen zijn nodig. Tijdens mijn bezoek aan de bewoners in Margrietstaat bleek dat er te weinig duidelijkheid is over waar de bewoners aan toe zijn. Van het kastje naar de muur is een situatie die niet mag ontstaan. Naar aanleiding daarvan heb ik de volgende vragen aan minister Blok gesteld.

  • Hebt u kennisgenomen van de situatie in de Margrietstraat in Rotterdam, waar bewoners als gevolg van naburige sloopwerkzaamheden hun slecht gefundeerde huizen zouden moeten verlaten? (Zie onder andere http://nos.nl/artikel/634270-wiebelfundering-na-sloop-school.html)
  • Biedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de mogelijkheid extra eisen te stellen aan sloopwerkzaamheden in de nabijheid van kwetsbare gebouwen? Zo ja, bent u van mening dat de gemeente Rotterdam dat in dit geval had moeten doen? Heeft de Rijksoverheid op dit punt een rol of verantwoordelijkheid?
  • Hoe is bij schade als gevolg van sloopwerkzaamheden, in het algemeen, de aansprakelijkheids­verdeling tussen opdrachtgever, sloper en gemeente geregeld? Neemt de aansprakelijkheid voor een gemeente toe als zij nalatig is geweest bij toezicht en handhaving voorafgaand aan, of gedurende de sloopwerkzaamheden?
  • Deelt u de mening dat vroegtijdig ingrijpen de kosten van funderingsproblemen tot een minimum kan beperken? Kent u in dit kader het onderzoek van de Stichting Hout Research in Wageningen? Bent u bereid in Rotterdam, gezien de lokaal bekende risico’s, een pilotproject te laten uitvoeren om aantasting van houten heipalen in een vroegtijdig stadium op te sporen en aan te pakken?