33987 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 juli 2014 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Recourt (PvdA) i, Van Oosten (VVD) i en Berndsen (D66) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Swinkels (D66) i, Recourt en Van Oosten.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet te wijzigen teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(77 stuks)

2 11 juli 2014, geleidende brief, nr. 1     KST339871
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken
 
2 11 juli 2014, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 11 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339872
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken
 
2 11 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 11 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339873
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken
 
2 11 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.