COM(2014)462 EU - Verordening
Aanpassing, met ingang van 1 juli 2011, 1 juli 2012 en 1 juli 2013, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Verordening i is opgesteld door het Directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid (HR) i van de Europese Commissie en op 16 juli 2014 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 2011, 1 juli 2012 en 1 juli 2013, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION adjusting, from 1 July 2011, 1 July 2012 and 1 July 2013, the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Union
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2014)462 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2014)239; SWD(2014)237; SWD(2014)240; SWD(2014)238
Procedurenummer i 2014/0214(NLE)
Celex-nummer i 52014PC0462

2.

Key dates

Document 16-07-2014
Online publicatie 16-07-2014
Besluit 07-11-2014; Verordening 2014/1201
Bekendmaking in Publicatieblad i 08-11-2014; PB L 325 p. 1-2

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.