Inspiratiesessie Wooncoöperatie

Met dank overgenomen van A.Th. (Adri) Duivesteijn i, gepubliceerd op zondag 14 september 2014, 10:21.

Op 7 november 2014 organiseert HabiTask een inspiratiesessie voor bestuurders, managers en beleidsmakers van corporaties, over de idealen en mogelijke uitwerking van de Wooncoöperatie. De minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, maakte onlangs bekend de Wooncoöperatie - waarin bewoners hun huurwoning kunnen kopen en het onderhoud en het beheer van de woningen en woonomgeving gezamenlijk kunnen verzorgen - onder de Woningwet een plek in het woonbestel te geven (zie hier de acherliggende stukken). Ook wordt geregeld dat corporaties aan bewoners met een lager inkomen leningen voor het onderhoud mogen geven. Daarmee is de wettelijke verankering van de Wooncoöperatie bijna een feit. Zie hier mijn duiding van dit besluit (“wat is een Wooncoöperatie?).