Koplopersgroep programma Wooncoöperatie van start

Met dank overgenomen van A.Th. (Adri) Duivesteijn i, gepubliceerd op vrijdag 3 oktober 2014, 11:54.
Oosterpark-assen-gr-1411574070
Bron: Blog Adri Duivesteijn

In de zomer van 2014 is Platform31 gestart met het programma ‘Nieuwe kansen voor de Wooncoöperatie’. Doel is om de ontwikkeling van het wooncoöperatiemodel in Nederland te stimuleren met enerzijds kennis en anderzijds praktijkprojecten. Platform31 constateert nu dat “de afgelopen maanden is gebleken dat het idee van de wooncoöperatie aanslaat in Nederland. In een tijd dat woningcorporaties onder druk staan, toegang tot hypotheken lastiger is geworden en de particuliere sector klein blijft, zoeken veel partijen naar een alternatief. Dit zijn zowel burgers die als huurder of koper meer keuzes willen als instituties die behoeften signaleren en daar graag op aansluiten.”

Uiteindelijk hebben 21 concrete projecten gehoor gegeven aan de oproep om zich aan te melden voor een koplopersgroep. De meeste aanmeldingen komen van burgercollectieven. “Opvallend is dat ook een aantal woningcorporaties het voortouw heeft genomen en enkele ondernemers de wooncoöperatie als interessant nieuw businessmodel zien”, staat op de site van Platform31. “Het behouden of scheppen van betaalbare huisvesting vormt de belangrijkste drijfveer bij alle projecten. Daarnaast is er vaak een gemeenschappelijk karakter waar het coöperatiemodel goed op aansluit. Vrijwel altijd betreft het een vorm van huur in collectief verband, soms in combinatie met koop. Het gaat daarbij overwegend om bestaande woningen, maar een aantal initiatieven draaien specifiek om nieuwbouw of ingrijpende verbouwing. Ten slotte is de locatie bijzonder. Op een paar aanmeldingen na, betreft het projecten in grote steden. Met name de Randstad, en in het bijzonder de regio Amsterdam-Almere, is goed vertegenwoordigd. De stelling van Aedes, dat de wooncoöperatie vooral geschikt is voor toepassing in kleine kernen, lijkt daarmee vooralsnog niet op te gaan.”

Lees hier het volledige artikel en een nadere toelichting op de 14 gekozen initiatieven.