Parlementair onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg

Met dank overgenomen van Parlement.com.

In 1992 kwam er een juridische fusie tot stand tussen Huisvesting Bejaarden Limburg (HBL) en Het Zuiden, en de Stichting tot Bevordering van Bijzondere en algemene woonvormen en Dienstverlening (SBDI), die in die tijd in ernstige financiële problemen verkeerde. Vanaf september 1992 gingen de drie instellingen gefuseerd verder als de Stichting Woningbeheer Limburg (WBL).

In de periode na de fusie ontstond een ernstige financiële situatie. De vraag was welke rol de verschillende politiek-bestuurlijk verantwoordelijken in deze fase speelden, waarin de financiële situatie zo'n lange tijd kon verslechteren. Een parlementaire werkgroep bekeek hoe het onderzoek daarnaar het beste kon worden gedaan.

De werkgroep bestond uit de leden:

Adri Duivesteijn i (PvdA)

Pieter-Jan Biesheuvel i (CDA)

Pieter Hofstra i (VVD)

Machteld Versnel-Schmitz i (D66, voorzitter)

Hofstra werd in april 1996 vervangen door Johan Remkes i.

Inhoudsopgave

  1. Conclusies
  2. Aanbevelingen

1.

Conclusies

De werkgroep kon niet tot een conclusie komen met betrekking tot een parlementair onderzoek i naar de financiële situatie bij het WBL. Twee leden waren voor een nader parlementair onderzoek en twee leden niet. Zij wilden wel nadere politieke en beleidsmatige vragen stellen aan de staatssecretaris van VROM.

2.

Aanbevelingen

De werkgroep kwam met twee aanbevelingen: het aanstellen van een tijdelijke commissie, en - wanneer er geen parlementair onderzoek komt - de verdere procedure inzake het WBL-dossier bepalen.

 

Meer over