Directoraat-generaal FinanciŽle stabiliteit, financiŽle diensten en kapitaalmarkten (FISMA) - EU monitor

EU monitor
Zondag 15 december 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

De belangrijkste taak van dit Directoraat-Generaal†i is het coŲrdineren van het beleid van de Europese Commissie†i met betrekking tot de stabiliteit op de financiŽle markten. Het Directoraat-Generaal moet ervoor zorgen dat de Europese Commissie actief en alert blijft inzetten op het toezicht op de financiŽle markten. De bankensector is hierbij een belangrijk onderdeel.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Euro, sociale dialoog, financiŽle stabiliteit, financiŽle diensten en kapitaalmarktunie (vicevoorzitter)†i.

Het Directoraat-Generaal FinanciŽle stabiliteit, financiŽle diensten en kapitaalmarkten focust zich onder meer op het:

  • verbeteren van het investeringsklimaat
  • ontwikkelen van regelgeving die de weerbaarheid en stabiliteit van de financiŽle dienstensector vergroot
  • stimuleren van consumentvriendelijkheid van de financiŽle diensten
  • waarborgen van een effectieve implementatie van de banken-unie
  • verbeteren van het functioneren van de toezichthouders op de financiŽle markten
  • ontwikkelen van een kapitaalmarkten-unie
  • waarborgen van de veiligheid en modernisatie van digitale financiŽle diensten
  • bestrijden van witwaspraktijken en andere financiŽle criminaliteit
  • opleggen van sancties
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 185 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
29.10.2019  Activiteiten van de IFRS-stichting, de EFRAG en de PIOB in 2018 en de resultaten van het Unieprogramma.
Verslag com(2019)549
 
09.10.2019  Naleving door de Europese Bankautoriteit van de vereisten in verband met de locatie van haar zetel.
Verslag com(2019)451
 
29.07.2019  Gelijkwaardigheid op het gebied van financiŽle diensten.
Mededeling com(2019)349
 
27.06.2019  Toepassing van Richtlijn Solvabiliteit II met betrekking tot groepstoezicht en kapitaalbeheer binnen een groep van verzekerings- of herverzekerings≠ondernemingen.
Verslag com(2019)292
 
12.06.2019  Vierde voortgangsverslag over de terugdringing van niet-renderende leningen en verdere risicovermindering in de bankenunie.
Mededeling com(2019)278
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geÔmplementeerd

Er zijn 125 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geÔmplementeerd.
Datum Titel
24.05.2018  Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans.
Verordening com(2018)355
 
28.03.2018  Wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft.
Verordening com(2018)163
 
14.03.2018  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen.
Verordening com(2018)134
 
12.03.2018  Wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen.
Richtlijn com(2018)92
 
12.03.2018  Faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen.
Verordening com(2018)110
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 13 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
24.05.2018  Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's.
Verordening com(2018)354
 
24.05.2018  Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft.
Verordening com(2018)331
 
12.03.2018  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties.
Verordening com(2018)93
 
12.03.2018  Uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties.
Richtlijn com(2018)94
 
20.12.2017  PrudentiŽle vereisten voor beleggingsondernemingen.
Verordening com(2017)790