Directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA) - EU monitor

EU monitor
Maandag 30 november 2020
kalender

Directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De belangrijkste taak van dit Directoraat-Generaal i is het coördineren van het beleid van de Europese Commissie i met betrekking tot de stabiliteit op de financiële markten. Het Directoraat-Generaal moet ervoor zorgen dat de Europese Commissie actief en alert blijft inzetten op het toezicht op de financiële markten. De bankensector is hierbij een belangrijk onderdeel.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Euro, sociale dialoog, financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie (vicevoorzitter) i.

Het Directoraat-Generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten focust zich onder meer op het:

  • verbeteren van het investeringsklimaat
  • ontwikkelen van regelgeving die de weerbaarheid en stabiliteit van de financiële dienstensector vergroot
  • stimuleren van consumentvriendelijkheid van de financiële diensten
  • waarborgen van een effectieve implementatie van de banken-unie
  • verbeteren van het functioneren van de toezichthouders op de financiële markten
  • ontwikkelen van een kapitaalmarkten-unie
  • waarborgen van de veiligheid en modernisatie van digitale financiële diensten
  • bestrijden van witwaspraktijken en andere financiële criminaliteit
  • opleggen van sancties
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 203 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
18.11.2020  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen.
com(2020)694
 
24.09.2020  EU-strategie voor het digitale geldwezen.
Mededeling com(2020)591
 
24.09.2020  Amendment of Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341.
Richtlijn com(2020)596
 
24.09.2020  Strategie voor retailbetalingen voor de EU.
Mededeling com(2020)592
 
24.09.2020  Kapitaalmarktenunie ten dienste van mensen en ondernemingen - Een nieuw actieplan.
Mededeling com(2020)590
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 139 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
28.04.2020  Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie.
Verordening com(2020)310
 
24.05.2018  Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen.
Verordening com(2018)353
 
24.05.2018  Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's.
Verordening com(2018)354
 
24.05.2018  Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans.
Verordening com(2018)355
 
24.05.2018  Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft.
Verordening com(2018)331
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 3 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
12.09.2017  Amendering bij besluit ter ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met de VS inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering.
Besluit com(2017)499
 
20.10.2011  Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik).
Verordening com(2011)651
 
20.10.2011  Strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie.
Richtlijn com(2011)654