Directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De belangrijkste taak van dit Directoraat-Generaal i is het coördineren van het beleid van de Europese Commissie i met betrekking tot de stabiliteit op de financiële markten. Het Directoraat-Generaal moet ervoor zorgen dat de Europese Commissie actief en alert blijft inzetten op het toezicht op de financiële markten. De bankensector is hierbij een belangrijk onderdeel.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Euro, sociale dialoog, financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie (vicevoorzitter) i.

Het Directoraat-Generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten focust zich onder meer op het:

  • verbeteren van het investeringsklimaat
  • ontwikkelen van regelgeving die de weerbaarheid en stabiliteit van de financiële dienstensector vergroot
  • stimuleren van consumentvriendelijkheid van de financiële diensten
  • waarborgen van een effectieve implementatie van de banken-unie
  • verbeteren van het functioneren van de toezichthouders op de financiële markten
  • ontwikkelen van een kapitaalmarkten-unie
  • waarborgen van de veiligheid en modernisatie van digitale financiële diensten
  • bestrijden van witwaspraktijken en andere financiële criminaliteit
  • opleggen van sancties
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 187 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
10.06.2020  Verslag over de evaluatie van het toepassingsgebied van Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen.
Verslag com(2020)232
 
28.04.2020  Mededeling Commissie over toepassing van boekhoudkundige en prudentiële kaders om bancaire kredietverlening te vergemakkelijken voor ondernemingen en huishoudens ikv ...
Mededeling com(2020)169
 
23.04.2020  Raadsstandpunt Verordening totstandbrenging kader ter bevordering van duurzame beleggingen en Verordening informatieverschaffing over duurzaamheid in ...
com(2020)155
 
29.10.2019  Activiteiten van de IFRS-stichting, de EFRAG en de PIOB in 2018 en de resultaten van het Unieprogramma.
Verslag com(2019)549
 
09.10.2019  Naleving door de Europese Bankautoriteit van de vereisten in verband met de locatie van haar zetel.
Verslag com(2019)451
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 137 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
28.04.2020  Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie.
Verordening com(2020)310
 
24.05.2018  Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen.
Verordening com(2018)353
 
24.05.2018  Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's.
Verordening com(2018)354
 
24.05.2018  Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans.
Verordening com(2018)355
 
24.05.2018  Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft.
Verordening com(2018)331
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 3 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
12.09.2017  Amendering bij besluit ter ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met de VS inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering.
Besluit com(2017)499
 
20.10.2011  Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik).
Verordening com(2011)651
 
20.10.2011  Strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie.
Richtlijn com(2011)654