Directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De belangrijkste taak van dit Directoraat-Generaal i is het coördineren van het beleid van de Europese Commissie i met betrekking tot de stabiliteit op de financiële markten. Het Directoraat-Generaal moet ervoor zorgen dat de Europese Commissie actief en alert blijft inzetten op het toezicht op de financiële markten. De bankensector is hierbij een belangrijk onderdeel.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Euro, sociale dialoog, financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie (vicevoorzitter) i.

Het Directoraat-Generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten focust zich onder meer op het:

  • verbeteren van het investeringsklimaat
  • ontwikkelen van regelgeving die de weerbaarheid en stabiliteit van de financiële dienstensector vergroot
  • stimuleren van consumentvriendelijkheid van de financiële diensten
  • waarborgen van een effectieve implementatie van de banken-unie
  • verbeteren van het functioneren van de toezichthouders op de financiële markten
  • ontwikkelen van een kapitaalmarkten-unie
  • waarborgen van de veiligheid en modernisatie van digitale financiële diensten
  • bestrijden van witwaspraktijken en andere financiële criminaliteit
  • opleggen van sancties
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 222 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
25.11.2021  The impact of new technologies on taxation: crypto and blockchain.
ini(2021)2201
 
25.11.2021  Financial Activities of the European Investment Bank - annual report 2021.
ini(2021)2203
 
07.10.2021  Banking Union - annual report 2021.
ini(2021)2184
 
22.09.2021  Wijziging van Richtlijn Solvency II wat betreft evenredigheid, toezicht, rapportage, langetermijn­garantiemaatregelen, macroprudentiële instrumenten, ...
Richtlijn com(2021)581
 
22.09.2021  Kader voor het herstel en de afwikkeling van verzekerings- en herverzekerings­ondernemingen.
Richtlijn com(2021)582
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 141 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
24.07.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de ...
Verordening com(2020)283
 
24.07.2020  Wijziging van Verordening 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en aanpassingen voor financiële tussenpersonen t.b.v. het herstel van de COVID-19-pandemie.
Verordening com(2020)281
 
24.07.2020  Wijzigen verordening 2017/2402 m.b.t. een algemeen kader voor securitisatie en een nieuw kader voor gestandaardiseerde securitisatie in respons op de COVID-19-pandemie.
Verordening com(2020)282
 
24.07.2020  Wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie.
Richtlijn com(2020)280
 
24.07.2020  Amendment of Regulation (EU) 2016/1011 as regards the exemption of certain third country foreign exchange benchmarks and the designation of replacement benchmarks for ...
Verordening com(2020)337
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 6 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
24.05.2018  Wijziging van Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen en de controle op de verzekering daartegen.
Richtlijn com(2018)336
 
14.03.2018  Kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden.
Richtlijn com(2018)135
 
12.09.2017  Amendering bij besluit ter ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met de VS inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering.
Besluit com(2017)499
 
12.04.2016  Wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren.
Richtlijn com(2016)198
 
20.10.2011  Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik).
Verordening com(2011)651