Directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De belangrijkste taak van dit Directoraat-Generaal i is het coördineren van het beleid van de Europese Commissie i met betrekking tot de stabiliteit op de financiële markten. Het Directoraat-Generaal moet ervoor zorgen dat de Europese Commissie actief en alert blijft inzetten op het toezicht op de financiële markten. De bankensector is hierbij een belangrijk onderdeel.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie i

Het Directoraat-Generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten focust zich onder meer op het:

  • verbeteren van het investeringsklimaat
  • ontwikkelen van regelgeving die de weerbaarheid en stabiliteit van de financiële dienstensector vergroot
  • stimuleren van consumentvriendelijkheid van de financiële diensten
  • waarborgen van een effectieve implementatie van de banken-unie
  • verbeteren van het functioneren van de toezichthouders op de financiële markten
  • ontwikkelen van een kapitaalmarktunie
  • waarborgen van de veiligheid en modernisatie van digitale financiële diensten
  • bestrijden van witwaspraktijken en andere financiële criminaliteit
  • opleggen van sancties
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 237 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
27.10.2022  Beoordeling van risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die van invloed zijn op de interne markt en verband houden met grensoverschrijdende ...
Verslag com(2022)554
 
26.10.2022  Wijziging van Verordeningen (EU) nr. 260/2012 en (EU) 2021/1230 wat betreft instantovermakingen in euro.
Verordening com(2022)546
 
10.10.2022  Werking van de securitisatieverordening.
Verslag com(2022)517
 
06.10.2022  Activiteiten van de IFRS-stichting, de Efrag en de PIOB in 2021.
Verslag com(2022)504
 
28.09.2022  Wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en ...
join(2022)43
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 148 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.10.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de prudentiële behandeling van bepaalde groepen van mondiaal systeemrelevante ...
Verordening com(2021)665
 
15.07.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wat betreft de verlenging van de overgangsregeling voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die ...
Verordening com(2021)397
 
15.07.2021  Wijziging van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in ...
Richtlijn com(2021)399
 
24.09.2020  Proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie.
Verordening com(2020)594
 
24.07.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de ...
Verordening com(2020)283
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 3 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
12.09.2017  Amendering bij besluit ter ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met de VS inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering.
Besluit com(2017)499
 
20.10.2011  Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik).
Verordening com(2011)651
 
20.10.2011  Strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie.
Richtlijn com(2011)654