Een debat over de kernwaarden van de PvdA

Met dank overgenomen van A.Th. (Adri) Duivesteijn i, gepubliceerd op maandag 24 november 2014, 22:03.

In samenwerking met de afdeling Den Haag organiseert het Landelijk Partijbestuur op 3 december een debat over de kernwaarden en politieke richting van de PvdA. Aan de basis van het debat liggen het rapport ‘De bakens verzetten’ van de Commissie Melkert en het essay ‘ De PvdA staat met transactie-denken haar eigen waarden in de weg‘ dat ik deze zomer schreef, en dat er in de kern op neerkomt dat het regeerakkoord en de verschillende deelakkoorden het op belangrijke onderdelen steeds moeilijker maken om de eigen waarden geloofwaardig overeind te houden. In het essay betoogde ik ook dat een herstel van vertrouwen begint met een gesprek, waarin wij de oorzaken doorgronden en bezien wat een gemeenschappelijke inzet zou kunnen zijn om het vertrouwen te herstellen; het is positief dat dit gesprek nu lijkt te worden aangevangen.

“Hoe moet de PvdA haar sociaal-democratische waarden sterker laten gelden in de dagelijkse politieke praktijk?” is de vraag die op 3 december centraal staat. “In aanwezigheid van Adri Duivesteijn, leden van de Tweede Kamerfractie en onze eigen gemeenteraadsleden debatteren we met de Commissie Melkert over hoe de sociaal-democratie van de toekomst vorm gegeven dient te worden en wat dat betekent voor onze politieke koers.” Voor meer informatie en aanmelden, zie de website van de PvdA.