Presentatie eindrapport onderzoek over vijf jaar Verdrag van Lissabon, Den Haag - EU monitor

EU monitor
Maandag 1 juni 2020
kalender

Presentatie eindrapport onderzoek over vijf jaar Verdrag van Lissabon, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 december 2014 12:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer i Toon locatie
aanwezigen A. (Anouchka) van Miltenburg i e.a.
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i

Op 1 december is het vijf jaar geleden dat het Verdrag van Lissabon in werking trad. Dat verdrag gaf de nationale parlementen nieuwe bevoegdheden. Tijd voor een kritische terugblik en aanleiding voor de Kamer om de Radbouduniversiteit deze zomer opdracht te geven voor een internationaal wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van de Lissaboninstrumenten.

In de afgelopen maanden zijn door heel Europa gesprekken gevoerd met parlementariërs en hun staf. Het eindrapport wordt op woensdagmiddag 3 december om 12:00u aangeboden aan de Kamervoorzitter. Hier is ook gelegenheid voor het stellen van vragen door de parlementaire pers. Het rapport komt dan beschikbaar op de website van de Tweede Kamer.

Zie ook:


1.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

2.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

3.

Positie

4.

Rechten

5.

Leden

6.

Verkiezingen

7.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

8.

Meer over...