34105 NL - wetsvoorstel
Wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 12 december 2014 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Raak (SP) i, Fokke (PvdA) i, Schouw (D66) i, Segers (CU) i, Ouwehand (PvdD) i en Klein i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Van Raak, Fokke, Segers, Thieme (PvdD) i, Klein, Voortman (GL) i en Koşer Kaya (D66) i.

 

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders i.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(68 stuks)

2 11 december 2014, geleidende brief, nr. 1     KST341051
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
 
2 11 december 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST341052
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
 
2 11 december 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
 
2 11 december 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST341053
Memorie van Toelichting - Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
 
2 11 december 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.