Een beter milieu begint bij de politiek

Met dank overgenomen van A. (Bram) van Ojik i, gepubliceerd op woensdag 17 december 2014.

Een groene doorbraak hoeft niet langer op zich te laten wachten. In deze publicatie staan ideeën en voorstellen genoeg. Laat een beter milieu bij de politiek beginnen.

Van de trendbreuk voor een duurzaam Nederland, die CDA en PvdA in het regeerakkoord van vier jaar geleden hadden beloofd, is niets terecht gekomen. De Nationale Milieubeleidsplannen zijn mooie getuigenissen van welwillende, maar in het kabinet niet gesteunde ministers van Milieu. 'Milieu als maatstaf' luidt de ondertitel van het laatste milieubeleidsplan. Je moet maar durven, na het geschutter rond Zestienhoven, de vijfde baan voor Schiphol en de keuze voor een bovengrondse Betuwelijn. De economie valt terug, de werkloosheid loopt op - en prompt kiest de meerderheid van de Haagse politiek voor economische groei in vervuilende sectoren.

Liever vasthouden aan oude gewoonten dan het oppakken van de uitdaging die duurzaamheid heet. Het wil tot het merendeel van de politici maar niet doordringen dat de droevige situatie van de Nederlandse economie alles te maken heeft met het gebrek aan visie op de toekomst. Alleen een heffing op energie kan arbeid duurzaam goedkoper maken. Alleen groene productie schept duurzame werkgelegenheid. Een voortvarend milieubeleid zal bedrijven tot innovatie prikkelen. Wanneer Nederlandse bedrijven tijdig inspelen op toekomstige internationale milieu-eisen, komen nieuwe markten binnen bereik. Met groene concurrentie kan Nederland zijn internationale concurrentiepositie juist versterken.