COM(2014)744 - Standpunt EU in het Comité voor de handel in goederen dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst met Korea over de regels inzake het beheer van tariefcontingenten - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

COM(2014)744 EUe
Standpunt EU in het Comité voor de handel in goederen dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst met Korea over de regels inzake het beheer van tariefcontingenten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit Besluit i is opgesteld door het Directoraat-generaal Landbouw (AGRI) i van de Europese Commissie en op 18 december 2014 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Comité voor de handel in goederen dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds wat betreft de vaststelling van de regels inzake het beheer van tariefcontingenten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee on Trade in Goods set up by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the adoption of the rules on TRQ administration
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2014)744 NLEN
Extra COM-nummers COM(2014)744
Procedurenummer i 2014/0335(NLE)
Celex-nummer i 52014PC0744

2.

Key dates

Document 18-12-2014
Online publicatie 18-12-2014
Besluit 27-01-2015; Besluit 2015/155
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-01-2015; PB L 26 p. 22-26

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.