Rutte: ‘Afspraken bieden hoop voor de bevolking van Oost-Oekraine’

Met dank overgenomen van Ministerie van Algemene Zaken (AZ) i, gepubliceerd op vrijdag 13 februari 2015.

De Europese Raad heeft vastgesteld dat de stappen over Oekraïne in de goede richting zijn gezet om te komen tot een oplossing van het conflict. Dat zei minister-president Rutte na afloop van de ministerraad.

Minister-president Rutte heeft de ministerraad bijgepraat over de Europese Raad van 12 februari 2015. 'De afspraken over een staakt-het-vuren bieden hoop voor de bevolking van Oost-Oekraïne. Daarnaast is het belangrijk dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne door alle partijen worden erkend.' Volgens Rutte is het nu vooral zaak dat alle partijen - inclusief Rusland - de gemaakte afspraken snel en volledig nakomen. 'Wij zullen hen beoordelen op daden, niet op woorden.'

Griekenland

Minister Dijsselbloem heeft de ministerraad ingelicht over de voortgang van de gesprekken met Griekenland. 'Het Nederlandse standpunt is bekend en heb ik ook gisteren tijdens de Europese Raad herhaald: de gemaakte afspraken moeten worden nagekomen', aldus Rutte.

CBS-cijfers

Minister Kamp heeft in de ministerraad een toelichting gegeven op de economische cijfers die het CBS heeft gepubliceerd. Volgens Rutte 'op zichzelf bemoedigende cijfers' want de economische groei zet door en wordt steeds breder gedragen. Waar de groei aanvankelijk vooral wortelde in de export, is er nu ook een aantrekkende besteding van de consumenten. Ook de arbeidsmarkt ontwikkelt zich in de goede richting. In de laatste jaren is de kwartaalgroei van het aantal banen nog nooit zo groot geweest. Maar 'het kabinet is nog lang niet tevreden'. Want 'nog teveel mensen staan tegen hun zin aan de kant. Wij gaan als kabinet dus door op de ingeslagen weg.' Het motto van het kabinet blijft 'werk, werk, en nog eens werk', aldus Rutte.