Uit het archief: ‘De stad als spiegel van de samenleving’

Met dank overgenomen van A.Th. (Adri) Duivesteijn i, gepubliceerd op vrijdag 27 februari 2015, 8:03.
Beeld 3
Bron: Blog Adri Duivesteijn

Bij het opruimen vond ik een artikel met bijna dezelfde titel als het opinieverhaal dat ik onlangs over De Schilderswijk schreef ( ‘Schilderswijk, de spiegel van ons bestaan’). Ik schreef het in 1996, ik was toen Kamerlid, voor het magazine van de Woningraad. In de kern gaat het over hetzelfde vraagstuk als in de Schilderswijk - hoe kunnen mensen samen leven? -, maar beschouwt dat in bredere termen. Het is een artikel dat, juist door de voortgaande trek naar de stad, nog altijd actueel is.

“In de nabije toekomst zal ons land steeds verder verstedelijken. Een groot deel van de inwoners van Nederland woont al in stedelijk gebied. De verdere groei van de stad zal niet alleen bepalend zijn voor de ruimtelijke inrichting van ons land, maar zal ook het maatschappelijk functioneren van onze toekomstige samenleving beïnvloeden. Is in deze toekomst de stad een ontmoetingsplaats voor iedereen of is de stad gereserveerd voor een selecte groep? Is de stad een woonplaats of een pleisterplaats? Is dit een stad die de financieel sterkeren of juist vooral de lagere inkomensgroepen huisvest? Is dit een stad waar geborgenheid en veiligheid centrale begrippen zijn, of overheerst een gevoel van onveiligheid?” Lees hier het volledige artikel.