Blog: Да сложим къщата си в ред

Met dank overgenomen van K. (Kristalina) Georgieva i, gepubliceerd op vrijdag 6 maart 2015.

Чували ли сте за Европейския ден за равното заплащане? Той показва колко дълго през годината жените работят "безплатно", предвид факта, че те все още получават средно с 16% по-малко от мъжете (в ЕС, бел.ред).

През последните две години денят се отбелязва на 28 февруари, почти по времето, когато отбелязваме и Международния ден на жената. Европейската комисия много активно повдига този въпрос, както и други, които засягат жената - от насилие в конфликтни зони до липса на женско представителство в бордовете на компаниите. В същото време, в момента аз се занимавам с въпрос много "по-близо до вкъщи" - липсва ни подходящ баланс на половете в собствената ни организация.

Жените реално превъзхождат мъжете по брой като цяло в Европейската комисия , с 54,5 срещу 45,5 процента. Проблемът е в това как тези места са разпределени, по-специално само около 30% от нашите мениджъри в момента са жени. За това сме поели ангажимента да постигнем поне 40% участие на жените в мениджмънта до края на мандата си през 2019 г..

Смисълът е в това всяко общество, всяка организация да използва пълния потенциал едновременно и на мъжете и на жените. Това е въпрос на справедливост, тъй като равните възможности и равното признание за всички трябва да бъдат гарантирани. Както посочи и Международната организация на труда наскоро има положителна връзка между повече жени в управлението и по-добри бизнес резултати. Никой не може да си позволи да пропилява таланти.

Публичните администрации навсякъде в Европа се нуждаят да бъдат в съзвучие с хората, на които служат, отразявайки по-разнообразното и сложно общество, в което живеем. Общество, в което повече от 50% от нашите съграждани са жени, където жените водят и където определено дават своя дял.

Европейската комисия не трябва да бъде изключение в стремежа за повече баланс на половете. Имаме нова Комисия и нова визия за Европа. За да служим на европейските граждани по най-добрия начин имаме нужда от нещо повече от добри идеи. Нуждаем се всеки да работи, използвайки максимално своите умения, за да разгърнем целия потенциал на нашите служители - както мъжете, така и жените.

Имаме напредък. Европейската комисия има около 450 членове в екипа си на т.нар, "високо ръководно" ниво и около 1200 на ниво "среден мениджмънт". Представителството на жените на високо ръководно ниво се е увеличило от 22% на 27,5% от 2010 до сега. На ниво среден мениджмънт женското представителство се е увеличило от 25% на 31,4% за същия период.

Така че как ще направим следващата крачка към равенството, за да постигнем целта от 40%?

Първо, трябва да идентифицираме и развием талантливите жени в персонала, да ги окуражим да се кандидатират за ръководни постове и да ги подкрепяме по целия път. Като всички други публични администрации, Комисията се нуждае от подходяща политика за управление на талантите за всички, базирана на заслугите и позволяваща на хората да продължават напред и нагоре. Ще акцентираме на повече обучение, коучинг и по-специално на менторкси схеми. Знам това от собствения си опит. Неведнъж в моята кариера е трябвало да бъда тикана, за да заема управленски позиции.

На второ, място трябва да сме сигурни, че насърчаваме по-гъвкава и резултатно ориентирана работна среда, включително по-гъвкави работни схеми. Същността на работата ни и днешните информационни технологии означават, че може да работим дистанционно и да следваме гъвкави работни часове. Това позволя по-добър баланс между работата и свободното време, докато в същото време успяваме да си свършим и задачите.

На трето място, нуждаем се от лидерство и отчетност на върха на Комисията, за да сме сигурни, че следваме тази политика, така че следващото поколение на ръководни позиции да бъде по-разнообразно от предишното.

Европейската комисия ще продължи да говори за правата на жените в Европа и по света. Ще продължим да осигуряваме милиарди евро финансиране от бюджета на ЕС, за да подкрепяме овластяването и устойчивото развитие на жените и момичетата. Постигането на поне 40% участие на жените в управлението на собствената ни къща е стъпка към равенство на половете в Комисията. Това няма да реши проблемите, които жените все още срещат. Но ще подчертае, че сме сериозни в желанието си да ги решим.

***

Текстът е предоставен на английски език на Evropa.Dnevnik.bg и Euractiv.com. Преводът на български език е на редакцията Evropa.Dnevnik.bg

dxt16710.jpg