Tweede Kamerfractie Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)

De Sociaal-Democartische Arbeiderspartij i was van 21 september 1897 tot 9 februari 1946 in de Tweede Kamer i vertegenwoordigd. Tot de invoering van het algemeen (mannen)kiesrecht was de SDAP een relatief kleine fractie, na 1918 was het de tweede fractie in grootte. In 1946 ging de SDAP, samen met de CDU i en de VDB i, op in de nieuwgevormde PvdA i.

De SDAP-fractie speelde in het parlement een actieve rol, met onder meer initiatiefvoorstellen over afschaffing van de Eerste Kamer en over ontwapening. Leden maakten veel gebruik van het recht van interpellatie.

Behalve de politieke leiders Troelstra, Albarda en Drees waren vooraanstaande leden onder anderen Jan Schaper i, H.H. van Kol i, Jan Duijs i, W.H. Vliegen i, Suze Groeneweg i en jhr. Marinus van der Goes van Naters i.

1.

Overzicht fractievoorzitter

In onderstaand overzicht zijn de drie laatste fractievoorzitters opgenomen. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

fotonaamaanvang functieeinde functie
Willem Drees sr,W. (Willem) Drees19391945
Jan SchaperJ.H.A. (Jan) Schaper19251925
Albarda, Ir. J.W.J.W. (Willem) Albarda19251939