Door met herstel

Met dank overgenomen van M.A.M. (Marleen) Barth i, gepubliceerd op dinsdag 17 maart 2015, 13:32.

Foto PvdA Groningen / Arjo Stokman

De afgelopen dagen ben ik het hele land doorgetrokken voor de campagne. Donderdag Friesland en Groningen, vrijdag Eindhoven en Haarlem, zaterdag Amsterdam en Rotterdam, zondag Limburg, maandag Zeeland. Met veel verschillende mensen ben ik in gesprek geweest. Vooral over de langdurige zorg, het onderwerp waar mijn rode hart sneller van kloppen gaat.

Prachtige verhalen heb ik gehoord, over hoe de zorg enorm verbeteren kan door hem kleinschaliger te maken, en persoonlijker. Door echt te luisteren naar wat cliënten willen. Dat betekent soms vooral een open oor hebben voor wat mensen níet vragen. Want om hulp vragen, aan familie, buren of een vrijwilliger, dat vinden veel mensen best moeilijk. Net als toegeven dat je je eenzaam voelt. Dan blijven mensen een beroep doen op professionele zorg, terwijl je met omzien naar elkaar misschien veel meer oplost.

Dat vergt nog een enorme cultuuromslag in heel Nederland. Weer leren echt geïnteresseerd te zijn in elkaar, en om klaar te staan voor een ander. Nog niet zo heel lang geleden was dat in ons land vanzelfsprekend. Als we er met zijn allen in slagen die weg terug te vinden, zou dat een grote verrijking van onze samenleving betekenen.

Opvallend in al die gesprekken was dat eigenlijk iedereen het daar mee eens is. En dat ook iedereen - cliënten, familie, medewerkers - heel goed snapt dat er iets veranderen moest in de zorg. Zoals ik eerder schreef: die klus is groot, en nog lang niet af. De komende jaren moet er nog hard gewerkt worden om die nieuwe zorg echt goed handen en voeten te geven.

Wat me ook opviel: niemand wordt blij van de gedachte dat er na 18 maart misschien weer nieuwe grote veranderingen komen als partijen zoals D66, CDA, SP en de PVV - die nieuwe bezuinigingen willen afdwingen of uit zijn op de val van het kabinet - via de Eerste Kamer een dikkere vinger in de pap krijgen. En nieuwe bezuinigingen, daar zit al helemaal niemand op te wachten. Verreweg de meeste mensen die ik sprak, snakken naar duidelijkheid. Weten waar ze aan toe zijn, en samen het land verder uit de prut trekken.

Dat is precies waar we als PvdA met deze verkiezingen voor staan. We hebben moeilijke jaren achter de rug. Het kabinet heeft enorm veel moeten doen om Nederland er economisch weer bovenop te helpen. Nu is het zaak om weer te gaan bouwen, en door te gaan met het sociale herstel van ons land. Geen nieuwe bezuinigingen meer, en geen politieke onzekerheid, maar het werk afmaken waar we twee jaar geleden aan begonnen zijn. Ik hoop dat ook jij ons daar woensdag in zal steunen. Want alleen met een sterke PvdA kunnen we verder naar een sterker én socialer Nederland.