Weblog van 01-12-2014

Met dank overgenomen van Ch. (Christine) Teunissen i, gepubliceerd op maandag 1 december 2014, 14:20.

Weblog 1 december

Hagenaars te dik en eenzaam in 2020?

GGD Haaglanden deed deze week na onderzoek een schokkende constatering: in 2020 heeft meer dan de helft van de Haagse bevolking te kampen met overgewicht en eenzaamheid. Reden voor mij om aan te dringen bij de wethouder op een plan om de gezondheid van burgers te verbeteren. Meer bewegen en een gezond voedingspatroon met weinig tot geen vlees voorkomen gezondheidsproblemen. Ik heb de wethouder daarom gevraagd of hij bereid is de overgang naar minder vlees eten op te nemen in het beleid, en of hij het goede voorbeeld wil geven door plantaardig voedsel binnen de gemeente te stimuleren, door bijvoorbeeld 1 dag per week alleen een vegetarisch menu aan te bieden.

Spuikwartier: PvdD is en blijft fel tegen megalomaan project

Deze week vond de eerste commissievergadering over de ontwikkeling van het Spuikwartier (het voormalige Spuiforum) plaats. Belangrijke beginselen als duurzaamheid, hergebruik en een prettige groene leefomgeving zijn ook in het nieuwe plan ver te zoeken. Onze fractievertegenwoordiger Robert Barker pleitte ervoor dat het stadsbestuur komt met een zorgvuldige en groene gebiedsvisie, een die kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Den Haag. Lees hier zijn bijdrage en hier ons uitgebreide standpunt over het Spuikwartier.

Succes voor dieren en milieu

De gemeenteraad heeft vijf van de tien moties aangenomen die Partij voor de Dieren Den Haag afgelopen donderdag in stemming bracht tijdens de behandeling van de begroting 2015-2018. Het is goed om te zien dat steun voor de duurzame koerswijziging die de Partij voor de Dieren bepleit zo breed gedragen is in de raad. Benieuwd naar welke voorstellen van ons zijn aangenomen? Lees het hier.

Den Haag fairtrade?

Wethouder Wijsmuller heeft de ambities uitgesproken onze stad binnen één jaar een Fairtrade gemeente te maken, een gemeente waarin eerlijke handel aantoonbaar belangrijk wordt gevonden. Dit was voor ons aanleiding om samen met andere partijen schriftelijke vragen te stellen. Den Haag staat met haar Primark, andere winkelketens en eigen organisatie nog ver af van eerlijke op plekken in de wereld werken boeren, producenten en arbeiders vaak in heel slechte omstandigheden in de kledingindustrie. Meer eerlijke handel stelt boeren en producenten in ontwikkelingslanden beter in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving. We willen graag weten hoe de wethouder deze titel wil behalen, maar vooral ook hoe hij na het behalen van de titel eerlijke handel blijft bevorderen.