Weblog van 31-05-2014

Met dank overgenomen van Ch. (Christine) Teunissen i, gepubliceerd op zaterdag 31 mei 2014, 14:20.

Partij voor de Dieren naar Brussel

Nog maar twee maanden nadat het aantal zetels van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraden is verdubbeld, is de Partij voor de Dieren nu ook gekozen in het Europees Parlement. Maar liefst 5,1 % van de Haagse kiezers heeft Partij voor de Dieren gestemd. Heel erg bedankt! Mede dankzij jullie kunnen we ons voor het eerst in de geschiedenis in Europa sterk maken voor dieren, natuur en milieu.

Ons Haagse campagneteam heeft zich 100% ingezet om de inwoners van Den Haag bekend te maken met onze Europa-standpunten. Zo reed onze ‘verkiezingscaravan’ rond waarbij aandacht werd besteed aan de bij, was er een bakfietsactie in Scheveningen tegen overbevissing en plastic soup, en reden we door Den Haag en Leidschendam-Voorburg met een ‘veewagen’ om te protesteren tegen de ellenlange diertransporten, het gesleep met dieren door Europa.

Spuiforum in een nieuw jasje

Na twee maanden is er nog steeds geen college gevormd in Den Haag. Wel hebben de onderhandelende partijen, D66, VVD, CDA, PvdA en HSP een compromis gesloten over het Spuiforum: het cultuurpaleis gaat er niet komen, er komt wel nieuwbouw en de kosten hiervan kunnen, net zoals voorheen, oplopen tot maar liefst 181 miljoen euro. Het oude plan wordt gewoon doorgezet in een nieuw jasje. De Partij voor de Dieren blijft fel tegen het idee om in deze tijden van crisis zo’n enorm bedrag uit te geven aan een prestigieus project, terwijl we in Den Haag meer aandacht nodig hebben voor onder andere een schoner leefmilieu, voor dieren en natuur, voor de zorg en meer werkgelegenheid.

Loopplankjes voor jonge dieren aangelegd na schriftelijke vragen

Samen met de HSP, GL en D66 heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college over het verhogen van oevers in de landgoederen Oosterbeek en Clingendael. De werkzaamheden vielen middenin het broedseizoen, waardoor beschermde vogelsoorten, zoals de meerkoet en de wilde eend, worden verstoord in het broedproces. Bovendien was de kans groot dat jonge dieren in de landgoederen Oosterbeek en Clingendael in de problemen zouden raken omdat zij niet meer op de kant konden komen. Daarop heeft het college loopplankjes laten aanleggen, waar de dieren momenteel veel gebruik van maken.

Flop van Albert Heijn

Albert Heijn probeerde vorige week een nieuwe kip te introduceren: een zogenaamde ‘100% verantwoorde’ kip die onder ‘goede levensomstandigheden’ leeft. Deze kip zou een beter leven hebben dan de plofkip. Wakker Dier bestempelde deze kip als ‘flopkip’. Het komt neer op een kuiken dat drie dagen langer heeft geleefd en met 19 soortgenoten op een vierkante meter staat in plaats van 21. Terecht wordt deze stunt een grote flop genoemd. In plaats van de vee-industrie te blijven promoten kan AH natuurlijk veel beter inzetten op nieuwe vleesvervangers! Ik had er een kort interview over op Den Haag FM

De Wijktijgers

Woensdag kwamen de Wijktijgers van buurtcentrum de Schildershoeve (uit de Schilderswijk) op bezoek in het stadhuis. Dit zijn kinderen die leren om film &tv, journalistiek & fotografie en radio te maken. Zij hebben me geïnterviewd over de Partij voor de Dieren en dierenwelzijn. Ze stelden veel goede en kritische vragen, onder andere over dierproeven en vegetarisme. Het interview was voor een magazine over dieren waarvoor zij met hulp van hun begeleiders verhalen schrijven.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen

Fijn dat er bij de jongste Haagse generatie ook aandacht is voor dierenwelzijn!

Werkbezoek stadsboerderij Landzigt Ypenburg

Deze periode van coalitievorming benut ik ook met kennismakingsgesprekken en met werkbezoeken aan Haagse dierenwelzijns-, natuur en milieuorganisaties. Vorige week bezocht PvdD Den Haag boerderij Landzigt in Ypenburg, een van de tien Haagse stadsboerderijen in beheer van de gemeente.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen

Medewerkers van Stadsbeheer en tevens de beheerders van de stadsboerderijen in Den Haag gaven ons een rondleiding. De boerderij vervult veel verschillende functies. Eén daarvan is educatie op het gebied van dierenwelzijn. Regelmatig krijgen groepen basisschool kinderen lessen op de boerderij. Een voortrekkersrol in het ontwikkelen van een duurzame wijk is een tweede functie. Zo kunnen bezoekers kleine elektrische apparaten en gebruikt frituurvet inleveren voor recycling. Er wordt energie opgewekt met zonnepanelen en winenergie. De boerderij heeft een moestuin die door buurtbewoners wordt onderhouden en voor kinderen is er een groene speelplaats.

De Partij voor de Dieren wil dat het welzijn van de dieren op de stadsboerderijen nu en in de toekomst is gewaarborgd. Op dat gebied is er in de afgelopen jaren veel verbeterd. De stadsboerderijen nemen bijvoorbeeld ‘Boeren met beleid’ nu als uitgangspunt. Ook zijn er dankzij de Partij voor de Dieren regels gekomen die stadsboerderijen en andere dierverblijven in Den Haag brandveiliger maken. Wij blijven ook in de toekomst kritisch kijken naar het beleid.

De PvdD wil dat het fokbeleid wordt aangepast. Nu mag er nog steeds gefokt worden met landbouwhuisdieren, met als gevolg dat stadsboerderijen nog elk jaar afstand van dieren kunnen doen. Na een half jaar stopt het toezicht houdt de gemeente geen toezicht meer op ‘afstandsdieren’ en mag de nieuwe eigenaar zelf weten wat hij met het dier doet, waardoor het alsnog bij de slacht terecht kan komen.

De Haagse stadsboerderijen zijn al gestopt met het fokken van kleinvee zoals konijnen en kippen. Wij willen dat ook het fokken van grootvee zoals geiten en koeien stopt. Stadsboerderijen moeten alleen overgaan tot aanschaf van een nieuw dier wanneer er genoeg ruimte is. We hebben hier eerder een motie over ingediend.

Werkbezoek Haags Binnenduinbos

Ook bracht ik een werkbezoek aan het Haags Binnenduinbos. Dit is een duingebied tussen Den Haag en Scheveningen dat in de loop van de twintigste eeuw versnipperd is geraakt door de oprukkende infrastructuur en bebouwing. De gebieden vormen een belangrijk onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en een uniek stuk natuur binnen de stad. Het college heeft plannen ontwikkeld om deze natuur te gaan exploiteren als ‘Park voor de Vrede’. Het dreigt een groen decor te worden voor groepsactiviteiten en evenementen, wat dieren en de natuurbeleving van mensen verstoort en de kwaliteit van de natuur doet afnemen.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen

Aletta de Ruiter, secretaris van AVN ‘s- Gravenhage e.o., gaf een rondleiding. Zij liet onder andere zien dat er veel mogelijkheden zijn om ecologische verbindingszones aan te leggen, en dat het gebied zeer kwetsbaar is vanwege de hoge natuurwaarde en de ligging dichtbij een uitdijende stad.

De Partij voor de Dieren wil dat de kwetsbare natuur die we nog hebben in Den Haag wordt versterkt, behouden en waar mogelijk wordt uitgebreid. Wij pleiten er dan ook voor om versnippering van het Haags Binnenduinbos tegen te gaan, de ecologische verbindingen te herstellen en het gebied te beschermen tegen verdere bebouwing en evenementen.

Fijne week allemaal!

Christine