34251 NL - wetsvoorstel
Versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 juli 2015 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dekker i, en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bussemaker i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is, de bestuurskracht van onderwijsinstellingen te versterken; dat in verband hiermee wijzigingen moeten worden aangebracht in de diverse onderwijswetten.

1.

Volledige titel

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en 33 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer negen moties ingediend.

4.

Documenten

(146 stuks)

2 13 juli 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 13 juli 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 13 juli 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 13 juli 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST342511
Koninklijke boodschap
 
2 13 juli 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST342512
Voorstel van wet
 
2 13 juli 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST342513
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.