COM(2015)410 - Eventuele verhuizing van het ICCO-hoofdkwartier van Londen naar Abidjan - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

COM(2015)410 EUe
Eventuele verhuizing van het ICCO-hoofdkwartier van Londen naar Abidjan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de eventuele verhuizing van het ICCO-hoofdkwartier van Londen naar Abidjan

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the possible relocation of the ICCO headquarter from London to Abidjan
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2015)410 NLEN
Extra COM-nummers COM(2015)410
Procedurenummer i 2015/0183(NLE)
Celex-nummer i 52015PC0410

2.

Key dates

Document 28-08-2015
Online publicatie 28-08-2015
Besluit 18-09-2015

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.