Toevoeging van het misdrijf ‘agressie’ ondermijnt draagvlak voor Internationaal Strafhof

Met dank overgenomen van J. (Joost) Taverne i, gepubliceerd op woensdag 16 september 2015, 3:24.

Vergrijp is lastig te definiëren en te bewijzen

02-09-2015, 10:22

Tags: internationaal strafhof

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de uitbreiding van bevoegdheden van het Internationaal Strafhof. De laatste jaren is het Strafhof vaak negatief in het nieuws gekomen. Sinds de oprichting bedragen de kosten van het Strafhof ruim één miljard euro. Tot nu toe heeft dat slechts twee veroordelingen opgeleverd. Daar komt bij dat het draagvlak, met name in Afrikaanse landen, afbrokkelt. Deze zomer negeerde Zuid-Afrika het arrestatiebevel van het Strafhof en liet het de Soedanese president Al-Bashir lopen. Zuid-Afrika overweegt nu serieus het Strafhof niet langer te erkennen. Ook andere landen overwegen het onderliggende verdrag, het Statuut van Rome, op te zeggen.

Agressie is lastig te definiëren en te bewijzen

Het gaat dus niet goed met het Strafhof. Onder deze omstandigheden heeft de VVD-fractie zeer grote twijfels over het uitbreiden van de bevoegdheden van het Strafhof. De regering stelt namelijk voor dat ook het misdrijf ‘agressie’ onder de rechtsmacht van het Strafhof moet vallen. Agressie is nog lastiger te definiëren en te bewijzen dan oorlogsmisdrijven of genocide. Bovendien zullen uitspraken van het Strafhof over agressie politieker ingekleurd worden. Ook dat ondermijnt het draagvlak voor het Strafhof.

Erkenning Strafhof in het geding

Bovendien hebben grootmachten als de VS, China en Rusland al laten weten dat ze definitief zullen afzien van het erkennen van het Strafhof als het Strafhof deze nieuwe bevoegdheden krijgt. Als laatste zou de Nederlandse deelname aan de strijd tegen ISIS ook onder de definitie van het misdrijf agressie vallen en kan Nederland dus vervolgd worden voor het Strafhof.

Nu Nederland gastland is van het Strafhof, rust op Nederland de verplichting draagvlak te zoeken voor het Strafhof. Het toevoegen van het misdrijf agressie aan de rechtsmacht van het Strafhof ondermijnt het draagvlak. Daarom zal de VVD-fractie in de Tweede Kamer bij het kabinet erop aandringen dat de huidige situatie wordt verbeterd. De VVD-fractie is dan ook tegen verdere uitbreiding van bevoegdheden van het Strafhof.