Tweede Kamer wil nieuwe wetgeving over vervolging politici wegens ambtsmisdrijven

vrijdag 29 januari 2016, 9:27

DEN HAAG (PDC i) - Het debat in de Tweede Kamer over het rapport van de Commissie-Schouten over het mogelijke lek in de Commissie-Stiekem (CIVD i) heeft als belangrijke uitkomst dat alle fracties aandringen op nieuwe wetgeving. De conclusies uit het rapport van de commissie worden onderschreven.

Het onderzoek en eventuele vervolging vanwege mogelijk door een lid van de CIVD gelekte vertrouwelijke informatie werd sterk bemoeilijkt, omdat slechts (deels) gebruik kon worden gemaakt van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid i uit 1855. Geconstateerd werd dat dit een onbegaanbare weg is.

In een door Ockje Tellegen i (VVD) ingediende en door elf leden ondertekende motie wordt gevraagd uiterlijk op 1 januari 2017 nieuwe wetgeving te realiseren. Het Kamerpresidium moet in overleg met kabinet en Eerste Kamer zorgen dat de voorbereiding daarvoor in gang wordt gezet.

Bron: kamerdossier 34340