Afzetbevordering Landbouwproducten (AGRIP)

Dit subsidieprogramma van de Europese Commissie i was gericht op de promotie van Europese agrarische producten.

Op 1 december 2015 trad het herziene EU-beleid voor informatieverstrekking en stimuleringsmaatregelen ten aanzien van agrarische producten in werking. Dit herziene beleid, met een breder palet aan maatregelen en een groter budget, moest nieuwe markten openen en was gericht op consumenten binnen en buiten de EU.

Het beleid moest ondernemers in de agrarische sector helpen om nieuwe markten aan te boren en moest consumenten bekend maken met de inspanningen die Europese boeren leveren om kwaliteit te produceren. Dit alles met de slogan 'Enjoy, it's from Europe' en een daaraan gekoppelde overkoepelende Europese strategie.

1.

Meer informatie