Migratiecrisis centraal bij Nederlanders voorzitterschap

Met dank overgenomen van Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL) i, gepubliceerd op vrijdag 8 juli 2016, 11:56.

Nederland heeft de afgelopen zes maanden het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vervuld. Het is gelukt lidstaten bij elkaar te brengen op belangrijke dossiers als migratie, veiligheid en de interne markt. Op deze onderwerpen zijn belangrijke besluiten genomen. Teleurstelling was er over de uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft het kabinet in de brief aan de Tweede Kamer over de afsluiting van het Nederlandse voorzitterschap.

E-zine resultaten en uitkomsten

Lees ook het Engelstalige e-zine over de resultaten en uitkomsten van het Nederlandse EU-voorzitterschap.

Belangrijke doorbraken

Koenders: 'Het EU-voorzitterschap is een moeilijke, ingewikkelde, maar mooie klus. Afgelopen maanden kenden belangrijke doorbraken op belastingontwijking, migratie, veiligheid en buitenlands beleid. Maar vooral een pragmatische en activistische benadering door de Europese Instituties heen.'

Gezamenlijke Europese aanpak

De migratiecrisis was de meest urgente opgave tijdens het voorzitterschap. Dankzij een gezamenlijke Europese aanpak is het aantal mensen dat de oversteek van Turkije naar Griekenland maakt teruggedrongen en is de instroom van migranten naar Europa sterk gedaald. Daarnaast is hard gewerkt aan de versterking van de interne markt, van belang voor groei en banen. Hiervoor is een tijdpad overeengekomen waarop wordt toegezien door de regeringsleiders.

Akkoorden

Nederland heeft als voorzitter de lopende Europese wetgevingsagenda verder gebracht. Zo is een akkoord bereikt over het vierde spoorpakket, over medische hulpmiddelen, over de toegankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek en over de Europese grenswacht. Tevens is de Raad het eens geworden over de richtlijn terrorismebestrijding en de richtlijn anti-belastingontwijking.