Schriftelijke vragen aan de minister van OCW over subsidietoekenning De Staat

Met dank overgenomen van M.Sj. (Michiel) van Veen i, gepubliceerd op donderdag 4 augustus 2016.

Schriftelijke vragen van het lid Van Veen (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over de artikelen ‘Ophef om subsidie De Staat’ en ‘Ophef over dubbelrol manager De Staat’.

1)

Bent u bekend met de artikelen ‘Ophef om subsidie De Staat’[1] en ‘Ophef over dubbelrol manager De Staat’[2]?

2)

Hoe beoordeelt u de ophef die is ontstaan naar aanleiding van de toewijzing van een vierjarige subsidie ter hoogte van 236.200 euro per jaar door het Fonds Podiumkunsten aan de band De Staat?

3)

Wat is de reden dat de band De Staat een structurele subsidie toegekend heeft gekregen, dat wil zeggen voor een periode van vier jaar?

4)

Kunt u toelichten op welke wijze de hoogte van het toegewezen subsidiebedrag tot stand is gekomen?

5)

Op welke wijze verhoudt de hoogte van deze toewijzing zich tot andere toewijzingen? Wat is uw mening hierover?

6)

Klopt het dat het Fonds Podiumkunsten slechts 40 procent van de 212 aanvragen heeft kunnen honoreren? Wat vindt u in dit kader van de opmerking dat De Staat ‘het wel redt’ en dat het geld beter zou kunnen worden besteed aan anderen?

7)

In hoeverre zal verantwoording worden afgelegd over de besteding van de toegewezen subsidie? Op welke wijze zal dit worden gedaan en wie zal deze verantwoordelijkheid op zich nemen?

8)

Kunt u toelichten wat redenen zouden kunnen zijn om het bedrag terug te storten?

9)

Klopt het dat De Staat begin 2016 meermaals in het voorprogramma van de band Muse heeft gestaan tijdens hun Europese tour en hierdoor haar bekendheid in het buitenland zeer recent reeds heeft kunnen vergroten?

10)

In hoeverre heeft de manager van de band, tevens adviseur bij het Fonds Podiumkunsten, een rol gespeeld bij de toewijzing van de subsidie?

11)

Wat is uw mening over de opmerkingen dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling?

12)

Bent u van mening dat individuele popmuzikanten subsidie zouden moeten kunnen ontvangen? Zo ja, welke criteria zouden er moeten gelden om hiervoor in aanmerking te komen?

[1] ‘Ophef om subsidie De Staat’, De Telegraaf, 2 augustus 2016. Verkregen via http://www.telegraaf.nl/filmenuitgaan/26337453/__Ophef_om_subsidie_De_Staat__.html

[2] ‘Ophef over dubbelrol manager De Staat’, De Gelderlander, 3 augustus 2016. Verkregen via http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/ophef-over-dubbelrol-manager-de-staat-1.6240549