Citizens’ Dialogue in Syracuse - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

Citizens’ Dialogue in Syracuse

Syracuse's Duomo in Syracuse, Italië.
datum 1 september 2016
plaats Syracuse, Italië
aanwezigen F.C.G.M. (Frans) Timmermans i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i

Follow now and participate in the Dialogue with First Vice-President Frans Timmermans

Greek Theatre of Syracuse, Via del Teatro Greco, Syracuse, Italy

The live stream is available in: EN, IT. You can watch this live stream in your preferred language by selecting it in the video player.

Twitter

Follow the debate online via #EUdialogues and have your say in the voting polls


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...