Uitwerking forensentaks slaat alles

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op woensdag 4 juli 2012.

De Partij van de Arbeid is woedend over de uitwerking van de forensentaks die VVD-staatssecretaris Weekers voor ogen heeft. In het plan van de staatssecretaris gaan alle forensende werknemers tientallen euro’s belasting betalen. Dat geldt zelfs voor mensen zonder reiskostenvergoeding zoals bouwvakkers, schoonmakers of aardbeienplukkers die met een busje van de baas naar hun werk gaan. Maar drie keer raden wie deze VVD'er van deze nieuwe belasting uitzondert? De directeur met een auto van de zaak wordt nog vier jaar vrijgesteld.

De PvdA was altijd al tegen de belasting op reiskosten, maar deze nieuwe uitwerking slaat alles. Nu wordt het door de VVD ook nog aangegrepen om de kosten zo oneerlijk mogelijk te verdelen. Wij roepen de vijf partijen die het Kunduzakkoord sloten op om op basis van deze uitwerking hun steun aan de forensentaks onmiddellijk in te trekken.

In het debat over de Voorjaarsnota dien ik een motie in om de forensentaks niet door te laten gaan, en in plaats daarvan een bankenbelasting in te voeren, het inkomen van medisch specialisten te beperken en door een vermogensbelasting voor inkomens boven de 125.000 euro in te voeren. Nu veel partijen inmiddels bezwaar zeggen te hebben tegen deze forensentaks rekent de PvdA op brede steun.