COM(2016)656 EU
Standpunt EU met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van vier subcomités ingesteld bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het door de Unie in te nemen standpunt in het Subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen, het Subcomité handel en duurzame ontwikkeling, het Subcomité douane en het Subcomité geografische aanduidingen, die zijn ingesteld bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen, het Subcomité handel en duurzame ontwikkeling, het Subcomité douane en het Subcomité geografische aanduidingen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position to be adopted in the Sanitary and Phytosanitary Sub-Committee, the Trade and Sustainable Development Sub-Committee, the Customs Sub-Committee, and in the Geographical Indications Sub-Committee established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, in relation to the adoption of the Rules of Procedure of the Sanitary and Phytosanitary Sub-Committee, the Trade and Sustainable Development Sub-Committee, the Customs Sub-Committee, and the Geographical Indications Sub-Committee
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2016)656 NLEN
Extra COM-nummers COM(2016)656
Procedurenummer i 2016/0324(NLE)
Celex-nummer i 52016PC0656

2.

Key dates

Document 13-10-2016
Online publicatie 13-10-2016
Besluit 16-01-2017; Besluit 2017/189
Bekendmaking in Publicatieblad i 03-02-2017; PB L 29 p. 40-60

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.