Maak maatschappijleer op het mbo verplicht

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op woensdag 2 november 2016, 8:33.

Studenten op het mbo moeten tenminste één jaar het vak maatschappijleer krijgen, net als hun leeftijdsgenoten op de havo of het vwo.

Dit vak moet gegeven worden door een bevoegde maatschappijleraar. Daartoe dien ik vandaag samen met het CDA een voorstel in.

Maatschappijleer wordt van steeds groter belang omdat jongeren op internet worden geconfronteerd met gewelddadige ideologieën, samenzweringstheorieën en gevoelige maatschappelijke discussies. Wij willen blijven werken aan een verbonden samenleving waar iedereen zich thuis voelt. En dus moeten jongeren op school de discussie en het gesprek aan kunnen gaan. Zo kweek je wederzijds respect.

Jongeren groeien op in een in een grillige wereld vol conflicten en worstelen met vragen over het nieuws of de politiek. We mogen hen niet aan hun lot over laten. Tijdens lessen maatschappijleer kunnen zulke thema’s aan bod komen en bediscussieerd worden. Jongeren leren daardoor kritisch nadenken. Ze leren wat het betekent om samen te leven en actief deel te nemen aan onze democratische rechtstaat.

We zien in Nederland een groeiende tweedeling. De vraag dringt zich op of we de verbinding kunnen blijven leggen, of dat we straks met verhitte koppen tegenover elkaar staan. Nieuwe verbondenheid, dat is onze grootste opdracht. Maatschappijleer op het mbo draagt daar aan bij. Discussiëren, argumenten uitwisselen en kritisch nadenken zijn het fundament van een democratie. Daar moet juist op het mbo aandacht voor zijn.

Dit schreef ik vandaag samen met het CDA in een opinieartikel in Trouw.