Belangrijkste thema's en media-evenementen 23 oktober - 5 november 2017 - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 21 januari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad)†i, gepubliceerd op vrijdag 20 oktober 2017.

Overzicht van de voornaamste onderwerpen die in de komende 2 weken in zittingen van de Raad van de EU zullen worden besproken.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Werkgelegenheid en Sociaal Beleid), 23 oktober 2017

De Raad wil een algemene oriŽntatie (voorlopig Raadsstandpunt) bereiken over de richtlijn inzake de detachering van werknemers. Verwacht wordt dat hij een gedeeltelijke algemene oriŽntatie over de verordening betreffende de coŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels zal bereiken. Andere agendapunten zijn: een voorstel voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten, en het Europees Semester.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Telecommunicatie), 24 oktober 2017

De Raad zal twee oriŽnterende debatten houden, namelijk over de uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt en over cyberbeveiliging.