Eerste Kamer wil niet dat EU zich bezighoudt met vennootschapsbelasting - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Eerste Kamer wil niet dat EU zich bezighoudt met vennootschapsbelasting

woensdag 21 december 2016, 10:42

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer i heeft op 20 december 2016 drie ‘gele kaarten i’ getrokken bij fiscale voorstellen van de Europese Unie op het terrein van de vennootschapsbelasting. Die voorstellen gaan over: een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (COM(2016)683), een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (COM(2016)685) en hybride mismatches met derde landen (COM(2016)687). De meerderheid van de Kamer stemde, op voorstel van de commissie Financiën, in met zogenoemde subsidiariteitsbezwaren bij deze voorstellen, geformuleerd door de fracties van de VVD en het CDA.

Het trekken van een gele kaart is een bevoegdheid van de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie op basis van het Verdrag van Lissabon i, waarmee een parlement – binnen acht weken na publicatie - kenbaar kan maken dat een voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel i en dat dit geen zaak is die Brussel zou moeten regelen. Als een derde van alle parlementen in de EU de gele kaart trekt, dan moet de Europese Commissie i het voorstel heroverwegen of intrekken.

Met dank overgenomen van de Eerste Kamer