Oud-SG Postma ziet Alexander Gogel als grondlegger van de staat

maandag 20 februari 2017, 10:55

DEN HAAG (PDC i) - 'Alexander Gogel i is dé grondlegger van de Nederlandse Staat'. Dat stelt Jan Postma i, oud-secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, die vorige week is gepromoveerd in Leiden op een politieke biografie over deze Amsterdamse koopman en bestuurder.

Volgens Postma speelde Gogel met name op financieel gebied een belangrijke rol van het begin van de Bataafse Republiek tot het einde van de Franse inlijving. De invoering van een landelijk belastingstelsel was het belangrijkste resultaat. Dat was een grote stap naar modernisering van het land. Gogel was zeker geen technocraat, maar een overtuigde politicus.

Postma noemt Gogel daarom één van de belangrijkste bestuurders van de Bataafs-Franse tijd (1795-1813).

Bron: uitgeverij Verloren