Tweede Kamerfractie Van Groenendael

Op 1 oktober 1919 werd H.A.G. van Groenendael i uit de Rooms-Katholieke Kamerclub i gezet. De reden hiervoor was Van Groenendaels steun aan de Limburgse afscheidingsbeweging.

De directe aanleiding voor het royement was de beschuldiging dat Van Groenendael zich in Brussel zou hebben uitgesproken voor een volksraadpleging in Limburg. In die volksraadpleging zouden de Limburgers zich kunnen uitspreken voor aansluiting bij België. Van Groenendael ontkende dit, maar werd desondanks uit de fractie verwijderd.

Van Groenendael nam in 1922 zonder succes met een eigen lijst deel aan de verkiezingen i.

 

Meer over