Commissie Panama Papers presenteert eindverslag

donderdag 6 juli 2017, 13:54

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamercommissie die onderzoek doet naar de Panama Papers, officieel de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies i geheten, overhandigde vandaag haar eindverslag 'papieren werkelijkheid' aan TK-Kamervoorzitter Arib i.

De titel refereert naar de vele constructies die door de financiële sector zijn opgetuigd om toezicht door overheden zo lastig mogelijk te maken en om zo weinig mogelijk belasting te hoeven betalen.

Omdat elke betrokken speler ieder het eigen onderdeel netjes afbakent en afwerkt, is er niemand die het geheel overziet; van zelfregulering lijkt dan ook amper sprake volgens de commissie. Toezichthouders De Nederlandsche Bank i en de Belastingdienst gaven tijdens de verhoren aan dat trustkantoren zich ook niet altijd aan de wet houden, en hun taak als poortwachter veronachtzamen. Inschattingen van het misgelopen bedrag door niet-geïnde belastingen variëren, maar loopt in de miljarden.

De parlementaire ondervragingscommissie pleit voor scherper geformuleerde wetgeving die veel minder ruimte laat om constructies op te zetten. Daarnaast wordt gedacht aan het opleggen van een zorgplicht wat de trustsector zou verplichten niet tegen het maatschappelijk belang in te mogen handelen.

Het is de eerste keer dat de Tweede Kamer gebruik maakte van de parlementaire ondervraging i, een nieuw onderzoeksinstrument van de Kamer dat gemakkelijker kan worden ingezet dan de parlementaire enquête i dat als een zwaarder middel geldt.

Bronnen: Tweede Kamer, FD, Trouw