Politici veroordeeld tot gevangenisstraf

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Er zijn niet veel (actieve) politici tot een gevangenisstraf veroordeeld. Deels ging het om socialistische en communistische Kamerleden, die de wet overtraden bij politieke activiteiten. Enkele (oud-)Kamerleden maakten zich schuldig aan economische delicten.

Zo werd in 1930 het oud-Tweede en Eerste Kamerlid P.J.J. Haazevoet i wegens verduistering veroordeeld. In 1963 werd een oud-CPN-Eerste Kamerlid tot gevangenisstraf veroordeeld wegens poging een verzekeringsmaatschappij op te lichten. In 2017 werd een oud-VVD-Kamerlid veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, wegens uitkeringsfraude.

Het revolutionair-socialistische Kamerlid Henk Sneevliet i zat op het moment van zijn verkiezing wegens opruiing in de gevangenis. De veroordeling van Troelstra i in 1899 was een provocatie om een andere rechtszaak (tegen de broers Hogerhuis) heropend te krijgen, hetgeen ook lukte.

Het Rotterdamse Eerste Kamerlid L. Pincoffs i werd in 1880 bij verstek tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens frauduleuze bankbreuk. Hij was in 1879 halsoverkop naar de Verenigde Staten gevlucht. In 1921 vertrok Tweede Kamerlid en uitgever W.H. de Buisonjé i naar Duitsland om vervolging vanwege verduistering te voorkomen. Bij terugkeer in 1925 werd hij overigens vrijgesproken.

Na de Tweede Wereldoorlog werden verder diverse NSB'ers tot gevangenisstraf veroordeeld, met name vanwege hulp aan de vijand.

1.

Overzicht

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van politici die tijdens hun lidmaatschap van de Eerste of Tweede Kamer werden veroordeeld.

 

Meer over