COM(2017)564 EU
Standpunt EU mbt het door Moldavië ingediende uitgebreide stappenplan in verband met de uitvoering van de overeenkomst op het gebied van overheidsopdrachten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken met betrekking tot het door de Republiek Moldavië ingediende uitgebreide stappenplan in verband met de uitvoering van de overeenkomst op het gebied van overheidsopdrachten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Association Committee meeting in Trade Configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other concerning the comprehensive roadmap submitted by the Republic of Moldova in relation to the implementation of the Agreement in the area of public procurement
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2017)564 NLEN
Extra COM-nummers COM(2017)564
Procedurenummer i 2017/0246(NLE)
Celex-nummer i 52017PC0564

2.

Key dates

Document 04-10-2017
Online publicatie 04-10-2017
Besluit 18-12-2017; Besluit 2017/2425
Bekendmaking in Publicatieblad i 22-12-2017; PB L 343 p. 73-76

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.