COM(2017)584 EU
Standpunt EU tav wijziging van de handelsovereenkomst met Colombia en Peru mbt de lijst met Colombiaanse aanbestedende diensten overeenkomstig titel VI ("Overheidsopdrachten")

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité ten aanzien van de wijziging van bijlage XII bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, waarin de lijst is opgenomen met Colombiaanse aanbestedende diensten overeenkomstig de bepalingen van titel VI ("Overheidsopdrachten")

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee regarding the amendment of Annex XII of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, setting out the list of Colombian procuring entities in accordance with the provisions of Title VI (‘Government Procurement’)
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2017)584 NLEN
Extra COM-nummers COM(2017)584
Procedurenummer i 2017/0257(NLE)
Celex-nummer i 52017PC0584

2.

Key dates

Document 09-10-2017
Online publicatie 09-10-2017
Besluit 10-11-2017; Besluit 2017/2105
Bekendmaking in Publicatieblad i 18-11-2017; PB L 303 p. 6-9

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.