Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • transport
  • wegenbeleid, infrastructuur
  • waterbeleid
  • bodem
  • luchtvaart
  • openbaar vervoer en spoor
  • fietsbeleid
  • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat i en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is T.C. (Tjeerd) de Groot. Ondervoorzitter is F.B. (Fahid) Minhas. Griffier is Mw. J. Rijkers.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1RS34564_2021_SP_Portretten_Mahir_385Alkaya, Ir. M.Ö.SP
2Stephan van BaarleBaarle MA, S.R.T. vanDENK
3RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
4H. (Harry) BeversBevers, H.VVD
5Kauthar BouchalikhtBouchallikh MSc, K.GL
6Raoul BouckeBoucke, Ir. R.M.D66
7Faissal BoulakjarBoulakjar, F.D66
816-Thom van CampenCampen MSc, A.A.H. vanVVD
9DerkJanEPPINKEppink, Mr.Drs. D.J.JA21
1018-Silvio ErkensErkens MSc, S.P.A.VVD
11Esch, E.M. (Eva) vanEsch, E.M. vanPvdD
12Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
13Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
14S.J.F. (Stieneke) van der Graaf LL.M (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018)Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
15Foto D.J.G. (Dion)  GrausGraus, D.J.G.PVV
1624-Peter de GrootGroot MSc, P.Ch. deVVD
17Tjeerd-de-Groot-12mbGroot, Dr. Tj.C. deD66
18Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
19HagenHagen MA, K.B. D66
2040-Erik HaverkortHaverkort MSC, E.A.VVD
21Habtamu de HoopHoop, H.E. dePvdA
22fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
23Pasfoto Marieke K.Koekkoek LL.M, M.Volt
24Drs. D.A.N. (Daniel) Koerhuis (Bron: Website VVD.nl)Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
25Suzanne KrögerKröger MA, S.C.GL
26Foto B. (Barry)  MadlenerMadlener, B.PVV
2726-Fahid MinhasMinhas MA, F.B.VVD
28Mulder, Drs. A.H.Mulder, Drs. A.H.CDA
29Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
30Foto R. (Raymond) de RoonRoon, Mr. R. dePVV
31S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
32Website CDA.nlSlootweg, Drs. E.J.CDA
33Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
34Ir. J. (Joris) Thijssen MBAThijssen, Ir. J.PvdA

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-11-13 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS  
2017-02-21 34682 - Nationale Omgevingsvisie  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-01-27 36293 - Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet om een omissie in het overgangsrecht te herstellen i 2e
2022-12-08 36268 - Verzamelwet IenW 2021 i 2e
2022-12-08 36269 - Laten vervallen van de aanwijsprocedure voor bijzondere bromfietsen en implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 A - Wijziging begroting Mobiliteitsfonds 2022 (Najaarsnota) groen vinkje
2022-11-24 36250 XII - Wijziging begroting Infrastructuur en Waterstaat 2022 (Najaarsnota) groen vinkje
2022-11-24 36250 J - Wijziging begroting Deltafonds 2022 (Najaarsnota) groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2022-04-04 36070 - Verdrag inzake luchtdiensten tussen Nederland en Chili  
2020-10-08 35591 - Initiatiefnota over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer  
2020-01-29 35380 - Structuurvisie A4 Burgerveen-N14