Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is P.H. (Paul) van Meenen. Ondervoorzitter is M. (Michiel) van Nispen. Griffier is Mw. A. Brood.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Foto F. (Farid) AzarkanAzarkan Msc, F.DENK
2Mr. M.H. (Mirjam) Bikker (Bron: Website Christenunie.nl)Bikker, Mr. M.H.CU
3RS34562_2021_SP_Portretten_Jasper_541Dijk, Drs. J.J. vanSP
4Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
5Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
622-Ulysse EllianEllian, Mr. UVVD
7Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
8Foto M. (Machiel) de GraafGraaf, M. dePVV
9Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
10R.J. (Rudmer) HeeremaHeerema, R.J.VVD
11Lilian HelderHelder, Mr. L.M.J.S.PVV
12Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
13Raymond KnopsKnops, Drs. R.W.CDA
14Pasfoto Marieke K.Koekkoek LL.M, M.Volt
15Suzanne KrögerKröger MA, S.C.GL
16Foto G. (Gidi) MarkuszowerMarkuszower, Mr. G.PVV
17Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
18fvd_meijeren_vanMeijeren, Mr. G.F.C. vanFVD
1920-Ingrid MichonMichon-Derkzen, Mr. I.J.M.VVD
20RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
21Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
22Drs. K.P. (Kati) PiriPiri, Drs. K.P.PvdA
23Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
24Anne Marijke PodtPodt MSc, A.M.D66
25Q.A. (Queeny-Aimée) Rajkowski MScRajkowski MSc, Q.M.VVD
26S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
27Website CDA.nlSlootweg, Drs. E.J.CDA
28Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
29Kees van der Staaij (Bron: Website SGP / © Jeroen Bouman)Staaij, Mr. C.G. van derSGP
30Peter ValstarValstar, P.J.VVD
3139-Ruud VerkuijlenVerkuijlen MA, R.VVD
32Wassenberg, F.P. (Frank)Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
33Hanneke van der WerfWerf MA, J.J. van derD66
34Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1RS34564_2021_SP_Portretten_Mahir_385Alkaya, Ir. M.Ö.SP
2B. (Bente) Becker MA (Bron: Website VVD.nl)Becker MA, B.VVD
3Website CDA.nlBerg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
4Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
5Laura Bromet_4Bromet, Drs. L.GL
6Don CederCeder, Mr. D.G.M.CU
7Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
8hind1Dekker-Abdulaziz MSc, H.D66
9Z. (Zohair) El Yassini (Bron: Website VVD.nl)El Yassini, Z.VVD
10Foto S.R. (Sietse) FritsmaFritsma, Drs. S.R.PVV
11Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
12Tjeerd-de-Groot-12mbGroot, Dr. Tj.C. deD66
13A.R. (Alexander) Hammelburg MScHammelburg MSc, A.R.D66
1433-Folkert IdsingaIdsinga, Drs. F.L.VVD
15fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
16Foto R.J. (Roelien) KammingaKamminga, Drs. R.J.VVD
17Drs. D.A.N. (Daniel) Koerhuis (Bron: Website VVD.nl)Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
18Drs. A.H. (Attje) KuikenKuiken, Drs. A.H.PvdA
19Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
20RS34595_210201_SP_#07_Peter_KwintKwint, Drs. J.P.SP
21Songül MutluerMutluer, Mr. S.PvdA
2234-Daan de NeefNeef, D. deVVD
23Website CDA.nlPeters, Drs. W.P.H.J.CDA
24Foto R. (Raymond) de RoonRoon, Mr. R. dePVV
25PasfotoSahla, F.D66
26Sjoerd-Sjoerdsma2Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
27Teunissen, Ch. (Christine)Teunissen, Drs. Ch.PvdD
28Foto V.D.D. (Danai) van WeerdenburgWeerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
29Lisa WesterveldWesterveld, Drs. E.M.GL