Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Griffier is Mw. B. Hessing-Puts.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Foto F. (Farid) AzarkanAzarkan Msc, Drs. F.DENK
2Mr. M.H. (Mirjam) Bikker (Bron: Website Christenunie.nl)Bikker, Mr. M.H.CU
3RS34562_2021_SP_Portretten_Jasper_541Dijk, Drs. J.J. vanSP
4Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
5Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
622-Ulysse EllianEllian, Mr. UVVD
7Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
8Foto M. (Machiel) de GraafGraaf, M. dePVV
9Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
10R.J. (Rudmer) HeeremaHeerema, R.J.VVD
11Website CDA.nlHeerma, P.E.CDA
12Lilian HelderHelder, Mr. L.M.J.S.PVV
13Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
14Pasfoto Marieke K.Koekkoek, M.Volt
15Suzanne KrögerKröger MA, S.C.GL
16Mr. A. (Anne) KuikKuik, Mr. A.CDA
17Foto G. (Gidi) MarkuszowerMarkuszower, Mr. G.PVV
18fvd_meijeren_vanMeijeren, Mr. G.F.C. vanFVD
1920-Ingrid MichonMichon-Derkzen, Mr. I.J.M.VVD
20RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
21Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
22Drs. K.P. (Kati) PiriPiri, Drs. K.P.PvdA
23Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
24Anne Marijke PodtPodt MSc, A.M.D66
25Q.A. (Queeny-Aimée) Rajkowski MScRajkowski MSc, Q.A.VVD
26Fonda SahlaSahla, F.D66
27S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
28Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
29Kees van der Staaij (Bron: Website SGP / © Jeroen Bouman)Staaij, Mr. C.G. van derSGP
30Drs. O.C. (Ockje) Tellegen (Website VVD.nl)Tellegen, Drs. O.C.VVD
3139-Ruud VerkuijlenVerkuijlen MA, R.VVD
32Wassenberg, F.P. (Frank)Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
33Hanneke van der WerfWerf MA, J.J. van derD66
34Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1RS34564_2021_SP_Portretten_Mahir_385Alkaya, M.Ö.SP
2B. (Bente) Becker MA (Bron: Website VVD.nl)Becker MA, B.VVD
3Website CDA.nlBerg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
4Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
5Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
6Don CederCeder, Mr. D.G.M.CU
7Z. (Zohair) El Yassini (Bron: Website VVD.nl)El Yassini, Z.VVD
8Foto S.R. (Sietse) FritsmaFritsma, Drs. S.R.PVV
9Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
10Tjeerd-de-Groot-12mbGroot, Dr. Tj.C. deD66
11N. (Nilüf) GündoğanGündoğan, N.Volt
12HammelburgHammelburg, A.R.D66
1333-Folkert IdsingaIdsinga, Mr. F.L.VVD
14fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
1514-Roelien KammingaKamminga, Drs. R.J.VVD
16Drs. D.A.N. (Daniel) Koerhuis (Bron: Website VVD.nl)Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
17Drs. A.H. (Attje) KuikenKuiken, Drs. A.H.PvdA
18Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
19RS34595_210201_SP_#07_Peter_KwintKwint, Drs. J.P.SP
20Senna MaatougMaatoug MPhil, MSc, S.GL
21Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
2234-Daan de NeefNeef, D. deVVD
23Drs. H. (Henk) NijboerNijboer, Drs. H.PvdA
24Website CDA.nlPeters, Drs. W.P.H.J.CDA
25Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Drs. N.J.F.JA21
26Foto R. (Raymond) de RoonRoon, Mr. R. dePVV
27Sjoerd-Sjoerdsma2Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
28Teunissen, Ch. (Christine)Teunissen, Drs. Ch.PvdD
29Peter ValstarValstar, P.J.VVD
30Foto V.D.D. (Danai) van WeerdenburgWeerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
31Lisa WesterveldWesterveld, Drs. E.M.GL