Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 april 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 22 januari 2018 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) i

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 18.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

ˇ27-28 november 2017 PV - PE615.215v01-00

* * *

 • 4. 
  Openbare hoorzitting over de toekomst van het defensie-industriebeleid

ITRE/8/12029

 • 5. 
  Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG)

ITRE/8/10156

2017/2087(INI)

 

Rapporteur voor advies:

Michčle Rivasi (Verts/ALE)

PA - PE615.480v01-00

Bevoegd:

ENVI -

Frédérique Ries (ALDE)

 

Adviezen:

ITRE

       

ˇBehandeling ontwerpadvies

 • 6. 
  Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

ITRE/8/09312

***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 - C8-0034/2017

 

Rapporteur voor advies:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA - PE604.503v01-00

Bevoegd:

JURI -

József Szájer (PPE)

 

Adviezen:

AFET, DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE, AFCO, FEMM

       

ˇBehandeling ontwerpadvies

* * *


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie